• directiva europeana ITS
    Directive Europene,  Legislatie

    DIRECTIVA 2010/40/UE

    DIRECTIVA 2010/40/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în…