regulament-european transport
Directive Europene,  Legislatie

ANEXĂ – REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1926 – Directiva 2010/40/UE

Anexa- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1926 AL COMISIEI din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale

CATEGORII DE DATE (astfel cum sunt menționate la articolele 3, 4, 5, 6, 8 și 10)

Repartizarea modurilor de transport după tip, de exemplu:

Transport regulat

Transport aerian, transport feroviar (inclusiv feroviar de mare viteză), transport feroviar convențional, transport feroviar ușor, transport cu autocarul pe distanțe lungi, transport maritim (inclusiv cu feribotul), transport cu metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul.

Transport la cerere

Transfer cu autobuzul, transfer cu feribotul, transport cu taxiul, utilizare în codiviziune a automobilelor (car-sharing), utilizare în comun a automobilelor (car-pooling), închiriere de automobile, utilizare în codiviziune a bicicletelor (bike- sharing), închiriere de biciclete.

Transport personal

Automobil, motocicletă, bicicletă.

1. Tipuri de date statice de călătorie

1.1. Nivel de servicii 1

(a) Căutarea locației (origine/destinație):

 • (i) Identificatori de adresă (numărul clădirii, numele străzii, codul poștal)
 • (ii) Locuri topografice (municipiu, oraș, sat, suburbie, unitate administrativă)
 • (iii) Puncte de interes (legate de informațiile privind transportul) către care oamenii ar putea dori să călătorească

(b) Planuri de parcurs: Calendar operațional, care asociază tipurile de zile cu datele din calendar

(c) Căutare locație (noduri de acces):

 • (i) Noduri de acces identificate (toate modurile de transport regulat)
 • (ii) Geometria/structura amplasării pe hartă a nodurilor de acces (toate modurile de transport regulat)

(d) Calcularea planului de parcurs – moduri de transport regulat:

 • (i) Puncte de legătură în care se pot realiza transferuri, timpi impliciți de schimbare a modurilor de transport la punctele de transfer
 • (ii) Topologia rețelei și rute/linii (topologie)
 • (iii) Operatori de transport
 • (iv) Grafice de circulație
 • (v) Transferuri planificate între serviciile regulate garantate
 • (vi) Orar de circulație
 • (vii) Noduri de acces la stații (inclusiv informații despre platforme, birouri de asistență/puncte de informare, ghișee de bilete, lifturi/scări, amplasarea intrărilor și a ieșirilor)
 • (viii) Vehicule (planșeu jos; accesibil pentru fotoliu rulant)
 • (ix) Accesibilitatea nodurilor de acces și trasee în cadrul unui punct de transfer (de exemplu, existența lifturilor, a scărilor rulante)
 • (x) Existența serviciilor de asistență (de exemplu, asistență la fața locului)

(e) Calcularea planului de parcurs – transport rutier (pentru moduri de transport personale):

 • (i) Rețeaua rutieră
 • (ii) Rețeaua pentru biciclete (piste separate pentru biciclete, traseu comun cu vehiculele pe carosabil, traseu comun cu pietonii pe trotuar)
 • (iii) Rețeaua pentru pietoni și infrastructura de facilitare a accesului

1.2. Nivel de servicii 2

(a) Căutarea locației (moduri de transport la cerere):

 • (i) Parcări de tranzit (park ride)
 • (ii) Stații pentru utilizarea în codiviziune a bicicletelor (bike-sharing)
 • (iii) Stații pentru utilizarea în codiviziune a automobilelor (car-sharing)
 • (iv) Stații de realimentare pentru vehiculele pe benzină, motorină, GNC/GNL, hidrogen, stații de încărcare pentru vehicule electrice, accesibile publicului
 • (v) Parcări securizate pentru biciclete (de exemplu, garaje încuiate pentru biciclete)

(b) Servicii de informare: Locuri și modalități de cumpărare a biletelor pentru modurile de transport regulat și la cerere și a tichetelor de parcare pentru automobile (toate modurile de transport regulat și la cerere, inclusiv canale de vânzare cu amănuntul, metode de emitere a biletelor, metode de plată)

(c) Planuri de parcurs, informații auxiliare, verificarea disponibilității:

 • (i) Tarife standard uzuale de bază (toate modurile de transport regulat) — Date privind rețeaua tarifară (zone tarifare/stații și secțiuni tarifare) — Structuri tarifare standard (de la un punct la altul, inclusiv tarife zilnice și săptămânale, tarife zonale, tarife fixe)
 • (ii) Dotări ale vehiculelor, de exemplu clase de transport, wi-fi la bord.

1.3. Nivel de servicii 3

(a) Informare detaliată privind tarifele standard uzuale și tarifele speciale (toate modurile de transport regulat):

 • (i) Clase de pasageri (clase de utilizatori, de exemplu adulți, copii, elevi și studenți, veterani, acces pentru persoane cu mobilitate redusă și condiții de încadrare, precum și clase de transport, de exemplu, clasa 1, clasa a 2-a)
 • (ii) Produse tarifare uzuale (drepturi de acces, de exemplu pe zone sau de la un punct la altul, inclusiv bilete cu valabilitate de o zi și de o săptămână/bilete simple/dus-întors, eligibilitatea accesului, condiții de utilizare de bază, precum perioada de valabilitate/operatorul/durata călătoriei/interconexiuni, tarife standard de la un punct la altul pentru diferite perechi de trasee între două puncte, inclusiv tarife zilnice și săptămânale/tarife zonale/tarife fixe)
 • (iii) Produse tarifare speciale: oferte cu condiții speciale suplimentare, de exemplu tarife promoționale, tarife de grup, abonamente sezoniere, produse agregate care combină diferite produse, precum și produse complementare, de exemplu parcare și călătorie, perioadă minimă de ședere
 • (iv) Condiții comerciale de bază, de exemplu rambursare/înlocuire/schimb/transfer și condiții de rezervare de bază, de exemplu intervale de achiziție, perioade de valabilitate, restricții de traseu, tarife pentru succesiune de zone, perioadă minimă de ședere.

(b) Servicii de informare (toate modurile de transport):

 • (i) Modalități de plată a taxelor rutiere (inclusiv canale de vânzare cu amănuntul, metode de emitere a chitanțelor, metode de plată)
 • (ii) Modalități de rezervare a automobilelor pentru utilizare în codiviziune, de rezervare a taxiurilor, de închiriere a bicicletelor etc. (inclusiv canale de vânzare cu amănuntul, metode de emitere a rezervărilor, metode de plată)
 • (iii) Locuri și modalități de plată pentru parcarea automobilelor, stații publice de încărcare a vehiculelor electrice și puncte de realimentare cu combustibil pentru vehiculele pe GNC/GNL, hidrogen, benzină și motorină (inclusiv canale de vânzare cu amănuntul, metode de emitere a chitanțelor, metode de plată)

(c) Planuri de parcurs:

 • (i) Caracteristici detaliate ale rețelei pentru biciclete (calitatea suprafeței, piste pentru două biciclete pe sens, suprafață neexclusivă, traseu pe drum amenajat/neamenajat, traseu pitoresc, zone pietonale, restricții privind întoarcerea sau accesul – de exemplu, contra fluxului de trafic)
 • (ii) Parametri necesari pentru calcularea unui factor de mediu, de exemplu emisiile de carbon pe tip de vehicul sau pasager-milă sau în funcție de distanța parcursă (iii) Parametri necesari pentru calcularea costului, de exemplu consumul de combustibil

(d) Calculul planului de parcurs: Durate de călătorie estimate în funcție de tipul de zi și de intervalul orar, pe mod de transport/combinație de moduri de transport

2. Tipuri de date dinamice privind traficul și călătoriile

2.1. Nivel de servicii 1 Ore de trecere, planuri de parcurs și informații auxiliare:

 • (i) Perturbări (toate modurile de transport)
 • (ii) Informații în timp real despre stare – întârzieri, anulări, monitorizarea conexiunilor garantate (toate modurile de transport)
 • (iii) Starea caracteristicilor nodurilor de acces (inclusiv informații dinamice privind platforma, lifturi/scări rulante operaționale, intrări închise și amplasarea ieșirilor – toate modurile de transport regulat)

2.2. Nivel de servicii 2

(a) Ore de trecere, planuri de parcurs și informații auxiliare (toate modurile de transport):

 • (i) Orele estimate de plecare și de sosire ale serviciilor
 • (ii) Durata călătoriilor pentru conexiunea rutieră actuală
 • (iii) Închideri/devieri ale rețelei pentru biciclete

(b) Servicii de informare: Disponibilitatea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice și a stațiilor de realimentare pentru vehiculele pe GNC/GNL, hidrogen, benzină și motorină, accesibile publicului

(c) Verificarea disponibilității:

 • (i) Disponibilitatea serviciilor de utilizare în codiviziune a automobilelor și a bicicletelor
 • (ii) Locuri de parcare disponibile (pe carosabil și în afara carosabilului), tarife de parcare, valoarea taxelor rutiere

2.3. Nivel de servicii 3

Planuri de parcurs
Durata călătoriilor pentru conexiunea rutieră preconizată în viitor