directiva europeana ITS
Directive Europene,  Legislatie

Anexe – DIRECTIVA 2008/96/CE – Siguranța infrastructurii rutiere

ANEXA I

EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANȚEI RUTIERE PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

1.Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere:

(a) definirea problemei;

(b) situația actuală și situația în eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;

(c) obiectivele specifice siguranței rutiere;

(d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;

(e) compararea opțiunilor, printre care și analiza raportului costuri-beneficii;

(f) prezentarea tuturor soluțiilor posibile.

2. Elementele care trebuie avute în vedere:

(a) decese și accidente; obiectivele de reducere în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;

(b) alegerea itinerariilor și structuri de deplasare;

(c) efecte posibile asupra rețelelor existente (de exemplu ieșiri, intersecții, pasaje de nivel);

(d) utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu pietoni, bicicliști, motocicliști);

(e) trafic (de exemplu volumul de trafic, trafic clasificat în funcție de tipul de vehicul);

(f) sezonalitate și condiții climatice;

(g) prezența unui număr suficient de zone care permit staționarea în condiții de siguranță;

(h) activitatea seismică.

ANEXA II

OPERAȚIUNI DE AUDIT ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI RUTIERE PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

1.Criterii aplicabile în stadiul proiectării preliminare:

(a) localizarea geografică (de exemplu expunerea la alunecările de teren, la inundații, la avalanșe etc.), sezonalitate și condiții climatice, precum și activități seismice;

(b) tipurile de joncțiune și distanța între punctele de joncțiune;

(c) numărul și tipul căilor rutiere;

(d) tipurile de trafic care pot avea loc pe noua cale rutieră;

(e) funcționalitatea căii rutiere în cadrul rețelei;

(f) condițiile meteorologice;

(g) viteze de rulare;

(h) secțiuni transversale (de exemplu lățimea părții carosabile, piste pentru cicliști, căi pietonale);

(i) alinieri orizontale și verticale;

(j) vizibilitate;

(k) dispunerea punctelor de joncțiune;

(l) mijloace de transport în comun și infrastructurile aferente;

(m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.

2.Criterii aplicabile în stadiul proiectării preliminare:

(a) planul;

(b) semnalizare și marcaj coerente;

(c) iluminarea căilor rutiere și a intersecțiilor;

(d) echipamente la marginea drumului;

(e) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetația;

(f) obstacole fixe la marginea drumului;

(g) parcări sigure;

(h) utilizatori ai căilor rutiere vulnerabili (de exemplu pietoni, cicliști, motocicliști);

(i) adaptare a sistemelor rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de mers și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili).

3.Criterii aplicabile în stadiul proiectării detaliate:

(a) siguranța utilizatorilor căilor rutiere și vizibilitatea în diverse circumstanțe, cum ar fi întunericul, și în condiții meteorologice normale;

(b) lizibilitatea elementelor de semnalizare și marcaj;

(c) starea șoselelor.

4.Criterii aplicabile în stadiul de la începutul exploatării: evaluarea siguranței căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor.

Realizarea unei operațiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.

ANEXA III

CLASIFICAREA TRONSOANELOR CU O CONCENTRAȚIE MARE DE ACCIDENTE ȘI CLASIFICAREA SIGURANȚEI REȚELEI

1.Identificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente

Identificarea tronsoanelor cu o concentrație ridicată a accidentelor ia în considerare cel puțin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanță, raportat la fluxul de trafic și, în cazul intersecțiilor, numărul acestui tip de accidente în funcție de localizarea intersecțiilor.

2.Identificarea tronsoanelor în vederea unei analize în cadrul clasificării siguranței rețelei

Identificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranței rețelei ia în considerare potențialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează și se clasifică în funcție de factori de siguranță, cum ar fi concentrația de accidente, volumul de trafic și tipologia acestuia.

Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranței rețelei are ca rezultat crearea unei liste de priorități care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătățirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.

3.Elementele unei evaluări pentru vizitele pe teren ale echipelor de experți:

(a) descrierea tronsonului rutier;

(b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la același tronson rutier;

(c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;

(d) numărul de accidente, de persoane decedate și de persoane grav rănite în ultimii trei ani;

(e) o serie de măsuri corective potențiale de realizat în intervale diferite, prevăzând, de exemplu:

 • eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;
 • reducerea limitelor de viteză și intensificarea controlului vitezei la nivel local;
 • îmbunătățirea vizibilității în diferite condiții meteorologice și de luminozitate;
 • îmbunătățirea stării de siguranță a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restricționare rutieră;
 • îmbunătățirea coerenței, vizibilității, lizibilității și poziționării marcajelor rutiere (în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire), precum și a semnalizării;
 • protecția împotriva căderilor de pietre, a alunecărilor de teren și a avalanșelor;
 • îmbunătățirea aderenței/rugozității șoselei;
 • reproiectarea sistemelor de restricționare rutieră;
 • asigurarea și îmbunătățirea platformei centrale a drumurilor;
 • modificarea planurilor de depășire;
 • îmbunătățirea punctelor de joncțiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu căi rutiere/calea ferată;
 • modificarea alinierii;
 • modificarea lățimii drumului, adăugarea unor benzi de refugiu;
 • instalarea unui sistem de gestionare și de control al traficului;
 • reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;
 • îmbunătățirea drumurilor în funcție de standardele de proiectare în vigoare;
 • recondiționarea sau înlocuirea șoselelor;
 • utilizarea unor semne de circulație inteligente;
 • îmbunătățirea sistemelor inteligente de transport și a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situații de urgență și semnalizare.

ANEXA IV

INFORMAȚII REFERITOARE LA ACCIDENTE MENȚIONATE ÎN RAPOARTELE DE ACCIDENTE

Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

1.localizarea cât mai exactă a accidentului;

2.imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;

3.data și ora accidentului;

4.informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, tipul de drum, tipul de joncțiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul căilor rutiere, marcajul, suprafața rutieră, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului;

5.gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate și vătămate, atunci când este posibil potrivit criteriilor comune ce urmează a fi definite în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3);

6.caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranță;

7.date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înregistrat, echipament de siguranță după caz, date privind ultimele controale tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);

8.date referitoare la accident, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului și manevrele conducătorului auto;

9.ori de câte ori este posibil, informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență.