audit-sigurantarutiera

Despre ce este vorba?

Un audit privind siguranţa rutieră este o procedură formală pentru evaluarea independentă a potenţialului de producere a accidentelor şi a performanţelor probabile în domeniul siguranţei a unui anumit proiect de drum sau a unei măsuri referitoare la trafic, efectuată în până la patru stadii – fie că este vorba despre o construcţie nouă, fie despre modificarea unui drum existent. Ideea de audit privind siguranţa rutieră a apărut în Regatul Unit şi este aplicată în prezent în multe alte ţări. Auditurile privind siguranţa rutieră sunt adesea descrise ca o primă etapă în punerea în aplicare a unui sistem complet de gestionare a calităţii drumurilor.

Care sunt factorii implicaţi?

Auditurile privind siguranţa rutieră sunt realizate de către auditori. Auditorul – care ar trebui să fie independent de proiectant – indică clientului într-un raport potenţialele deficienţe ale proiectului în materie de siguranţă. Clientul ar trebui să urmeze recomandările auditorului sau – atunci când insistă să păstreze proiectul iniţial – să menţioneze în scris motivele invocate în acest sens. Auditorii trebuie să fi urmat studii specializate.

Cât este de eficientă şi care sunt costurile implicate de această practică?

Beneficiile auditurilor privind siguranţa rutieră constau în faptul că duc la reducerea riscului viitor de producere a accidentelor cauzate de noile infrastructuri introduse în domeniul transporturilor şi de efectele involuntare ale modului de proiectare a sistemului rutier, precum şi la micşorarea costurilor pe termen lung legate de aceste potenţiale accidente viitoare. Costurile auditului variază între 600 şi 6000 de euro pentru fiecare stadiu. În general, estimările din diferite ţări arată că costul auditurilor, comparat cu timpul necesar realizării lor, reprezintă mai puţin de 1% din costul de construcţie al întregului proiect.

Mai multe informaţii? www.ripcord-iserest.com

Share: