directiva europeana ITS
Directive Europene,  Legislatie

Directiva 2010/40/UE – ANEXA II


Anexa II a Directivei 2010/40/UE – A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport |

Anexa I

PRINCIPII PENTRU SPECIFICAȚIILE ȘI IMPLEMENTAREA STI
(astfel cum sunt menționate la articolele 5, 6 și 8)

Adoptarea specificațiilor, acordarea mandatelor pentru standarde și selecționarea și implementarea aplicațiilor și serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) se bazează pe o evaluare a nevoilor care să implice toate părțile interesate relevante și respectă principiile prezentate în continuare. Aceste măsuri:


(a) sunt eficace – au o contribuție tangibilă la soluționarea provocărilor-cheie cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu reducerea aglomerării, diminuarea emisiilor, îmbunătățirea eficienței energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranță și securitate, inclusiv în ceea ce privește participanții vulnerabili la trafic);

(b) sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor – optimizează raportul dintre costuri și rezultate din perspectiva îndeplinirii obiectivelor;

(c) sunt proporționale – asigură, după caz, diferite niveluri de calitate și de implementare realizabile ale serviciilor, ținând seama de specificitățile locale, regionale, naționale și europene;

(d) sprijină continuitatea serviciilor – asigură servicii neîntrerupte atât în întreaga Uniune, îndeosebi privind rețeaua transeuropeană, cât și, dacă este posibil, la frontierele sale externe, atunci când serviciile STI (sisteme de transport inteligente) sunt implementate. Ar trebui asigurată continuitatea serviciilor la un nivel adaptat caracteristicilor rețelelor de transport care fac legătura între țări și, după caz, între regiuni, precum și între orașe și zonele rurale;

(e) asigură interoperabilitatea – asigură faptul că sistemele și procesele comerciale care se află la baza acestora au capacitatea de a face schimb de date, informații și cunoștințe, pentru a permite furnizarea eficientă a serviciilor STI (sisteme de transport inteligente);

(f) sprijină compatibilitatea inversă – asigură, după caz, capacitatea sistemelor STI (sisteme de transport inteligente) de a lucra cu sistemele existente care au același scop, fără a împiedica dezvoltarea noilor tehnologii;

(g) respectă caracteristicile infrastructurilor și rețelelor naționale existente – țin seama de diferențele inerente dintre caracteristicile rețelelor de transport, îndeosebi în ceea ce privește mărimea volumului de trafic și condițiile meteorologice din trafic;


(h) promovează egalitatea accesului – nu împiedică și nu discriminează în ceea ce privește accesul la aplicațiile și serviciile STI (sisteme de transport inteligente) de către participanții vulnerabili la trafic;

(i) sprijină maturitatea – demonstrează, după o evaluare adecvată a riscului, robustețea sistemelor STI (sisteme de transport inteligente) inovatoare, printr-un nivel suficient de dezvoltare tehnică și prin exploatare operațională;

(j) asigură calitatea datării și a poziționării – utilizează infrastructuri prin satelit sau orice tehnologie care asigură niveluri echivalente de precizie pentru scopurile aplicațiilor și serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) pentru care sunt necesare servicii de datare și poziționare globale, continue, exacte și garantate;

(k) înlesnesc intermodalitatea – la implementarea STI (sisteme de transport inteligente), după caz, țin seama de coordonarea diferitelor moduri de transport;


(l) respectă coerența – țin seama de normele, politicile și activitățile existente ale Uniunii care sunt relevante în domeniul STI (sisteme de transport inteligente), îndeosebi în domeniul standardizării.RO 6.8.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 207/13.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *