accidente-sosele
Infrastructura Rutieră

Gestionarea zonelor cu grad înalt de risc

Despre ce este vorba?

Gestionarea zonelor cu grad înalt de risc, mai precis a zonelor şi porţiunilor de drum cu accidente frecvente, trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe:

 

  • O bază de date referitoare la accidente cuprinzând locaţiile exacte (şi validate) ale accidentelor produse şi – în mod ideal – informaţii privind densitatea traficului, reglementări locale cu privire la trafic (de exemplu, limitele de viteză), precum şi caracteristici ale drumurilor, cum ar fi parametrii de proiectare şi amenajările stradale.
  •  Definiţii concise ale pragurilor pentru încadrarea în categoria zonelor cu grad înalt de risc a anumitor porţiuni şi intersecţii, luând în considerare numărul şi gravitatea accidentelor, lungimea porţiunii de drum („dimensiunile ferestrei”), perioada de timp pe care se desfăşoară analiza şi corecţiile pentru fluxul traficului rutier.
  •  O analiză periodică pentru identificarea zonelor cu grad înalt de risc (cel puţin o dată pe an, pe baza datelor referitoare la accidente dintr-o perioadă de 3 până la 5 ani, pentru a controla fluctuaţiile aleatorii) şi stabilirea unei liste de priorităţi.
  •  Un sistem de gestionare integrat, care să aloce timp pentru analiză şi modificări, precum şi pentru distribuirea resurselor şi controlul eficienţei – pentru a învăţa din succese şi eşecuri.

 Care sunt factorii implicaţi?

Autorităţile rutiere de la nivel naţional regional şi local, cu sprijinul experţilor specializaţi în bazele de date referitoare la accidente. Analiza în teren ar trebui efectuată de experţii relevanţi în materie de siguranţă (ingineri, psihologi), dar şi de poliţia rutieră, serviciile de urgenţă şi de reprezentanţi ai operatorului rutier.

Cât este de eficientă şi care sunt costurile implicate de această practică?

În general, această măsură este cunoscută pentru potenţialul său de a reduce numărul de accidente. Deşi este o practică necontestată în multe state membre, există foarte puţine studii de evaluare de bună calitate. Beneficiile în ceea ce priveşte siguranţa depind în mare parte de măsurile luate după identificarea unei zone cu grad înalt de risc. Costurile procesului propriu-zis de gestionare a zonelor cu grad înalt de risc sunt destul de mici. Raportul costuri-beneficii depinde strict de măsurile întreprinse.

Mai multe informaţii –  www.fgsv.de/117.html

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.