lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Anexe

ANEXA 1
Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră

 1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere:
  a) definirea problemei;
  b) situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;
  c) obiectivele specifice siguranţei rutiere;
  d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;
  e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;

Lit. e) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
f) prezentarea tuturor soluţiilor posibile.

 1. Elementele care trebuie avute în vedere:
  a) accidente soldate cu decese şi/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;

Lit. a) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee;
c) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersecţii, treceri la nivel şi altele asemenea;


Lit. c) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, biciclişti, motociclişti şi alţii asemenea;


Lit. d) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul);
f) condiţii climatice şi sezoniere;


Lit. f) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
g) prezenţa unui număr suficient de zone de parcări sigure;


Lit. g) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
h) activitatea seismică.

ANEXA 2
Operaţiuni de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră

 1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:

a) localizarea geografică, care include expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe şi altele asemenea, condiţii climatice şi sezoniere, precum şi activităţi seismice;


Lit. a) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) tipurile de intersecţii şi distanţa dintre acestea;


Lit. b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
c) numărul şi tipul benzilor de circulaţie;


Lit. c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
d) structura şi componenţa traficului admis pe noua infrastructură;


Lit. d) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
e) funcţionalitatea drumului în cadrul reţelei;


Lit. e) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
f) condiţiile meteorologice;
g) viteze de proiectare şi viteze de circulaţie;


Lit. g) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
h) profile transversale, care cuprind: lăţimea părţii carosabile, piste pentru biciclişti, trotuare;


Lit. h) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
i) traseul în plan de situaţie şi în profil longitudinal;


Lit. i) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
j) vizibilitate;
k) dispunerea intersecţiilor;


Lit. k) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
l) mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente;
m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.

 1. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic şi detalii de execuţie:

Partea introductivă a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
a) planul de situaţie;


Lit. a) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) semnalizare orizontală şi verticală coerentă;


Lit. b) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
c) iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor;
d) echipamente poziţionate în ampriza drumului;


Lit. d) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
e) plantaţia rutieră adiacentă drumului în extravilan şi construcţiile, amenajările şi alte obiective din intravilanul localităţilor;


Lit. e) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
f) obstacole fixe la marginea drumului;
g) parcări sigure;
h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti);
i) adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă sensurile de mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor la care sunt expuşi utilizatorii vulnerabili).

 1. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare: a) siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, şi în condiţii meteorologice normale;
  b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontală şi verticală;

Lit. b) a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
c) starea drumurilor.

 1. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranţei căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor Realizarea unei operaţiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente. ANEXA 3 Clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei rutiere

Partea introductivă a anexei 3 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

 1. Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente
  Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie ridicată a accidentelor ia în considerare cel puţin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanţă, raportat la fluxul de trafic şi, în cazul intersecţiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecţiei.
 2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentraţie mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranţei reţelei rutiere
  Identificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranţei reţelei rutiere ia în considerare potenţialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează şi se clasifică în funcţie de factori de siguranţă, cum ar fi concentraţia de accidente, volumul de trafic şi tipologia acestuia. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranţei reţelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorităţi care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătăţirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.
 3. Elementele de evaluare pentru echipele de experţi la vizitele pe teren pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră:

Partea introductivă a pct. 3 din anexa 3 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
a) descrierea tronsonului rutier;
b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier;
c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;
d) numărul de accidente, de persoane decedate şi de persoane grav rănite în ultimii 3 ani;
e) potenţiale măsuri corective care se realizează etapizat, cum ar fi:

 • eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;
  – reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local;
  – îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice şi de luminozitate;
  – îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor poziţionate în ampriza drumului, cum ar fi
  sistemele de protecţie pasivă;
  – îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere, în special
  aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire şi a semnalizării verticale;
  – îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii suprafeţei de rulare a drumului;
  – reproiectarea sistemelor de protecţie pasivă;
  – asigurarea şi îmbunătăţirea protecţiei pasive în zona mediană;
  – reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă;
  – îmbunătăţirea amenajării intersecţiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferată;
  – modificarea traseului;
  – modificarea lăţimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate;
  – instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului;
  – reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;
  – modernizarea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare în vigoare;
  – reabilitarea şi mărirea capacităţii portante a drumurilor;
  – utilizarea unor semne de circulaţie inteligente;
  – îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare.

Lit. e) a pct. 3 al anexei 3 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ANEXA 4
Informaţii referitoare la accidente de circulaţie, menţionate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate

Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

 1. localizarea cât mai precisă a accidentului;

Pct. 1 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22
din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

 1. imagini şi/sau diagrame cu locul accidentului;
 2. data şi ora accidentului;
 3. informaţii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, categoria de drum, tipul de intersecţie cu semnalizarea aferentă, numărul benzilor de circulaţie, marcajul, suprafaţa de rulare, sistemele de iluminat şi condiţiile meteorologice, limitarea de viteză, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin, parapeţi şi alte lucrări de artă, vegetaţie sau alte elemente cu rigiditate ridicată la impact;

Pct. 4 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

 1. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;
 2. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanţe interzise prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranţă;
 3. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranţă, după caz, date privind ultimele inspecţii tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia aplicabilă);
 4. date referitoare la accidentele de circulaţie, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul şi manevrele fiecărui conducător auto;
 5. ori de câte ori este posibil, informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.
  ──────────
  Reproducem mai jos dispoziţiile art. II din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 265/2008 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:
  Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010″>ART. II. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind
  auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelorcadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate şi completate în conformitate cu modificările şi completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, şi republicate.
  (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
  sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/ 856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră.

  ──────────
  ──────────
  *) Notă CTCE:
  Reproducem prevederile art. II din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017:
  „Articolul II
  (1) Pentru proiectele de infrastructură rutieră pentru care investitorul a prevăzut obligaţia realizării auditului de siguranţă rutieră în sarcina antreprenorului/proiectantului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, poate fi mandatat antreprenorul/proiectantul pe bază de contract de mandat să îl reprezinte în relaţia cu Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, respectiv a auditului de siguranţă rutieră,
  inclusi

ANEXA 1
Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră

 1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere:
  a) definirea problemei;
  b) situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;
  c) obiectivele specifice siguranţei rutiere;
  d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;
  e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;

Lit. e) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
f) prezentarea tuturor soluţiilor posibile.

 1. Elementele care trebuie avute în vedere:
  a) accidente soldate cu decese şi/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de
  accidente în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;

Lit. a) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
b) alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee;
c) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersecţii, treceri la nivel
şi altele asemenea;


Lit. c) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, biciclişti,
motociclişti şi alţii asemenea;


Lit. d) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul);
f) condiţii climatice şi sezoniere;


Lit. f) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
g) prezenţa unui număr suficient de zone de parcări sigure;


Lit. g) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
h) activitatea seismică.

ANEXA 2
Operaţiuni de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră

 1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:

a) localizarea geografică, care include expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la
avalanşe şi altele asemenea, condiţii climatice şi sezoniere, precum şi activităţi seismice;


Lit. a) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
b) tipurile de intersecţii şi distanţa dintre acestea;


Lit. b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
c) numărul şi tipul benzilor de circulaţie;


Lit. c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
d) structura şi componenţa traficului admis pe noua infrastructură;


Lit. d) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
e) funcţionalitatea drumului în cadrul reţelei;


Lit. e) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
f) condiţiile meteorologice;
g) viteze de proiectare şi viteze de circulaţie;


Lit. g) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
h) profile transversale, care cuprind: lăţimea părţii carosabile, piste pentru biciclişti, trotuare;


Lit. h) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
i) traseul în plan de situaţie şi în profil longitudinal;


Lit. i) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
j) vizibilitate;
k) dispunerea intersecţiilor;


Lit. k) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
l) mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente;
m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.

 1. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic şi detalii de execuţie:

Partea introductivă a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22
iunie 2016.
a) planul de situaţie;


Lit. a) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
b) semnalizare orizontală şi verticală coerentă;


Lit. b) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
c) iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor;
d) echipamente poziţionate în ampriza drumului;


Lit. d) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
e) plantaţia rutieră adiacentă drumului în extravilan şi construcţiile, amenajările şi alte
obiective din intravilanul localităţilor;


Lit. e) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
f) obstacole fixe la marginea drumului;
g) parcări sigure;
h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti);
i) adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă
sensurile de mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor la care sunt expuşi
utilizatorii vulnerabili).

 1. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare: a) siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi
  întunericul, şi în condiţii meteorologice normale;
  b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontală şi verticală;

Lit. b) a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.
c) starea drumurilor.

 1. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranţei căilor
  rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor
  Realizarea unei operaţiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor
  aplicabile în stadiile precedente. ANEXA 3
  Clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei
  rutiere

Partea introductivă a anexei 3 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.

 1. Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente
  Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie ridicată a accidentelor ia în considerare cel puţin
  numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de
  distanţă, raportat la fluxul de trafic şi, în cazul intersecţiilor, numărul de astfel de accidente
  raportat la tipul intersecţiei.
 2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentraţie mare de accidente în vederea analizei
  pentru clasificarea nivelului siguranţei reţelei rutiere
  Identificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranţei reţelei rutiere ia în
  considerare potenţialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se
  clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează şi se
  clasifică în funcţie de factori de siguranţă, cum ar fi concentraţia de accidente, volumul de trafic
  şi tipologia acestuia.
  Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranţei reţelei rutiere are ca rezultat
  crearea unei liste de priorităţi care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că
  îmbunătăţirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.
 3. Elementele de evaluare pentru echipele de experţi la vizitele pe teren pentru efectuarea
  inspecţiei de siguranţă rutieră:

Partea introductivă a pct. 3 din anexa 3 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22
iunie 2016.
a) descrierea tronsonului rutier;
b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier;
c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;
d) numărul de accidente, de persoane decedate şi de persoane grav rănite în ultimii 3 ani;
e) potenţiale măsuri corective care se realizează etapizat, cum ar fi:

 • eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;
  – reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local;
  – îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice şi de luminozitate;
  – îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor poziţionate în ampriza drumului, cum ar fi
  sistemele de protecţie pasivă;
  – îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere, în special
  aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire şi a semnalizării verticale;
  – îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii suprafeţei de rulare a drumului;
  – reproiectarea sistemelor de protecţie pasivă;
  – asigurarea şi îmbunătăţirea protecţiei pasive în zona mediană;
  – reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă;
  – îmbunătăţirea amenajării intersecţiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferată;
  – modificarea traseului;
  – modificarea lăţimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate;
  – instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului;
  – reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;
  – modernizarea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare în vigoare;
  – reabilitarea şi mărirea capacităţii portante a drumurilor;
  – utilizarea unor semne de circulaţie inteligente;
  – îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru
  interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare.

Lit. e) a pct. 3 al anexei 3 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie
2016.

ANEXA 4
Informaţii referitoare la accidente de circulaţie, menţionate în rapoartele de accidente soldate
cu persoane decedate

Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

 1. localizarea cât mai precisă a accidentului;

Pct. 1 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22
din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

 1. imagini şi/sau diagrame cu locul accidentului;
 2. data şi ora accidentului;
 3. informaţii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, categoria de drum, tipul de intersecţie
  29
  cu semnalizarea aferentă, numărul benzilor de circulaţie, marcajul, suprafaţa de rulare, sistemele
  de iluminat şi condiţiile meteorologice, limitarea de viteză, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
  gardă, ziduri de sprijin, parapeţi şi alte lucrări de artă, vegetaţie sau alte elemente cu rigiditate
  ridicată la impact;

Pct. 4 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22
din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

 1. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;
 2. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naţionalitatea,
  nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanţe interzise prin Ordonanţa de urgentă a
  Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
  completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranţă;
 3. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este
  înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranţă, după caz, date privind ultimele inspecţii
  tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia aplicabilă);
 4. date referitoare la accidentele de circulaţie, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii,
  manevrarea fiecărui vehicul şi manevrele fiecărui conducător auto;
 5. ori de câte ori este posibil, informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi
  constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.
  ──────────
  Reproducem mai jos dispoziţiile art. II din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanţei
  Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de
  siguranţă rutieră, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 265/2008 şi care se
  aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:
  Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010″>ART. II. – (1) În termen de
  60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor şi
  infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de
  organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind
  auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă
  rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, şi
  Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelorcadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de
  siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru
  care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi
  cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din
  20 iulie 2011, vor fi modificate şi completate în conformitate cu modificările şi completările
  aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu
  modificările şi completările ulterioare, şi republicate.
  (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel
  de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
  sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/ 856/2011, publicat în
  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi
  completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă
  rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră.
  30
  ──────────
  ──────────
  *) Notă CTCE:
  Reproducem prevederile art. II din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul
  Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017:
  „Articolul II
  (1) Pentru proiectele de infrastructură rutieră pentru care investitorul a prevăzut obligaţia
  realizării auditului de siguranţă rutieră în sarcina antreprenorului/proiectantului până la data
  intrării în vigoare a prezentei legi, poate fi mandatat antreprenorul/proiectantul pe bază de
  contract de mandat să îl reprezinte în relaţia cu Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, respectiv a auditului de siguranţă rutieră, inclusiv pentru plata sumelor datorate de investitor către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
  (2) Modelul contractelor de mandat prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
  ──────────
 1. pentru plata sumelor datorate de investitor către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
  (2) Modelul contractelor de mandat prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
  ──────────