euros@p European Road Safety Partnership
Managementul Sigurantei Rutiere

Proiectul de siguranță rutieră „EuroS@P”, aprobat pentru finanțare în cadrul programelor ERASMUS

Proiectul internațional intitulat „Parteneriatul european pentru siguranța rutieră EuroS@P”, depus în cadrul obiectivului parteneriatelor strategice ale programului ERASMUS +, a fost evaluat pozitiv și transmis spre finanțare.

Liderul consorțiului este Departamentul de Inginerie Rutieră și de Transport de la Facultatea de Inginerie Civilă și de Mediu, în timp ce inițiatorul și coordonatorul proiectului este dr. Ing. Wojciech Kustra.

Proiectul este implementat în comun cu instituții care se ocupă de probleme de siguranță rutieră în Europa: Università Degli Studi di Catania din Italia, Bauhaus – Universitaet Weimar în Germania, Sveuciliste u Zagreb în Croația și Asociația Europeană de Evaluare a Drumurilor din Belgia.

Siguranța rutieră este una dintre cele mai importante provocări ale lumii moderne. Peste un milion de decese din accidente rutiere sunt înregistrate la nivel mondial. Victimele din aceste accidente, ca principală cauză de deces a tinerilor (până la vârsta de 25 de ani) sau ponderea crescândă a persoanelor în vârstă în rândul victimelor, sunt repere pentru luarea unor măsuri radicale de remediere. Situația din Europa arată, de asemenea, foarte clar că nu a existat nicio îmbunătățire semnificativă a siguranței rutiere în ultimii ani.

Sistemul de management al siguranței infrastructurii rutiere (RISM) este implementat și dezvoltat ca parte a măsurilor cuprinzătoare de îmbunătățire a siguranței rutiere.

Prima directivă UE -2008 / 96 / CE acoperea în mod obligatoriu doar rețeaua TEN-T. Noua directivă RISM 2019/1936 / CE acoperă toate drumurile naționale și toate celelalte drumuri a căror construcție sau reconstrucție va fi finanțată sau cofinanțată din fondurile UE.

Implementarea efectivă a directivei începe în primul rând cu pregătirea personalului dedicat gestionării securității. Trebuie să fie oameni competenți, perfect familiarizați cu problemele de siguranță rutieră, atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Din cauza lacunelor mari din programele de studii ale universităților tehnice în domeniul siguranței rutiere, viitorii angajați ai autorităților rutiere nu vor fi pe deplin pregătiți pentru provocările impuse de directivă.

Proiectul EuroS@P are următoarele obiective:

  • promovarea celor mai bune soluții în domeniul educației în zona RISM, împreună cu creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de cunoștințe despre siguranța rutieră prin construirea unei platforme de e-learning cu posibilitatea de a accesa produsele proiectului;
  • dezvoltarea de materiale didactice și de instruire dedicate conducerii de cursuri la universități și cursuri de instruire pentru personalul care se ocupă cu RISM;
  • creșterea competențelor și abilităților în domeniul RISM;
  • actualizarea planurilor de învățământ la universități și înzestrarea cu materiale didactice bazate pe metode și instrumente inovatoare RISM;
  • realizarea bazei pentru certificarea inspectorilor de siguranță rutieră.