autostrada-sigurantarutiera
Bune Practici,  Infrastructura Rutieră

Reţeaua rutieră mono-funcţională ierarhică din Olanda

Despre ce este vorba?

Ca prim rezultat practic al Viziunii privind Siguranţă Durabilă, toate autorităţile rutiere olandeze au reclasificat drumurile în trei categorii, fiecare cu funcţia sa exclusivă: drumuri de tranzit pentru călătoriile pe distanţe lungi, drumuri de acces pentru deservirea zonelor rezidenţiale şi a aşezărilor rurale şi drumuri de distribuţie, care fac legătura între primele două tipuri de drumuri.

Pe drumurile de acces, autovehiculele şi participanţii la trafic vulnerabili interacţionează în mod inevitabil. De aceea, viteza autovehiculelor trebuie să fie redusă: 30 km/h în zonele construite şi 60 km/h în zonele rurale.

Pe drumurile de tranzit cu intersecţii denivelate, cu separarea materială a traficului din cele două sensuri şi cu accesul interzis pentru traficul lent, limitele de viteză sunt 100 sau 120 km/h.

Pe drumurile de distribuţie, facilităţile separate pentru pietoni şi biciclişti permit viteze de 50 km/h în zonele urbane şi de 80 km/h în zonele rurale. La intersecţiile de pe drumurile de distribuţie, traficul lent şi cel rapid vin din nou în contact, în consecinţă viteza trebuie redusă, de exemplu, prin introducerea unui sens giratoriu.

Fiecare categorie de drumuri trebuie să poată fi identificată clar prin caracteristici tipice de structură a drumului şi prin marcaje rutiere.

Care sunt factorii implicaţi?

Autorităţile rutiere regionale realizează clasificarea în strânsă cooperare cu autorităţile rutiere locale şi cu autorităţile rutiere regionale din vecinătate pentru a asigura constanţa în trecerea de la o regiune la alta.

Cât este de eficientă şi care sunt costurile implicate de această practică?

Clasificarea reţelei rutiere constituie o premisă obligatorie pentru (re)proiectarea drumurilor într-un mod care să reflecte funcţia acestora şi să antreneze comportamentul rutier dezirabil. Acest fapt sporeşte consecvenţa şi previzibilitatea reţelei rutiere, reducând în consecinţă posibilitatea erorii umane şi crescând gradul de siguranţă.

 

Mai multe informaţii pe www.crow.nl

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.