lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 – Siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (republicată) (actualizatã)
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012

*) Notă CTCE:
*) Forma consolidată a LEGII nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (Rep. 1), din MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 23 august 2012, la data de 12 iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017. Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
**) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 16 iulie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008.
──────────
──────────
*) Notă CTCE:
Potrivit alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016, începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. procedează la actualizarea, în condiţiile legii, a Clasificării ocupaţiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/ 856/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────
──────────
*) Notă CTCE:
Reproducem prevederile art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017: „Articolul III La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016”

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. I

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. II

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. III

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. IV

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap.V

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap.VI

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Anexe